UŽIJTE SI DOVOLENOU BEZ STAROSTÍ

K dispozici jsou Vám dámská, pánská, tandemová i dětská jízdní kola. Nemusíte si je vozit s sebou, ale můžete si je zapůjčit přímo u nás. Technický stav kol pravidelně kontrolujeme a dbáme i na bezpečnost cyklistů. Součástí půjčovného je přilba a bezpečnostní prvky na každém kole.

Naše jízdní kola pravidelně obměňujeme a jsou maximálně 1 rok stará.

Pánská a dámská kola půjčujeme na celý den za 350 Kč. Vratná kauce za kolo 1000 Kč.

Dětská kola půjčujeme na celý den za 250 Kč. Vratná kauce za kolo 1000 Kč.

Tandemové kolo (dvojkolo) za 700 Kč/den, vratná kauce 3000 Kč.

Elektrokola půjčujeme za 750 Kč/den, vratná kauce 3000 Kč.

Dětská sedačka s nosností max. 22 kg 100 Kč/den.

+ možnost parkování osobního auta ZDARMA v chráněném areálu půjčovny po celou dobu výpůjčky

NAVŠTIVTE nás


Česká 168/14
Mikulov 692 01

Zvoňte na RD nebo volejte na telefonní čísla:

+420 732 876 172

+420 607 170 069

pujcovnakol@post.cz

Otevírací doba:

Po - Ne: Po tel. domluvě

© Copyright CYKLOCENTRUM - Půjčovna jízdních kol Mikulov, Všechna práva vyhrazena, Ing. Jan Dubský, IČO 02294800

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů webových stránek pujcovnamikulov.cz

1. Podnikající fyzická osoba Ing. Jan Dubský, Česká 168/14, Mikulov 692 01 IČ 02294800, zapsána v živnostenském rejstříku (dále jen „pronajímatel“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), zejména následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, číslo občanského průkazu, telefonní číslo, adresu.

2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a pronajímatelem dojde k uzavření smlouvy o pronájmu. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.Pronajímatel zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na zá kladě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Ing. Janem Dubským., tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

4. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese pujcovnakol@post.cz.

 5. Dovolte nás upozornit, že dle Nařízení máte právo:

  • na zrušení zasílání obchodních sdělení kdykoliv,
  • na vznášení námitek proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat od nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat omezení zpracování osobních údajů,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

Pro uplatnění těchto práv nás prosím kontaktujte písemně prostřednictvím emailu pujcovnakol@post.cz. Zpracování žádosti bude provedeno bez zbytečného odkladu.